Vendimi për ndarjen e bursave të vitit akademik 2021/2022

Për më tepër kliko linkun për të shkarkuar vendimin