Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF) së shpejti do të hapë konkursin plotësues për pranimin e studentëve të rinj në nivelin bachelor dhe master për vitin akademik 2022/2023.

Universiteti mirëpret të gjithë të interesuarit që do të zgjedhin UShAF për t’u aftësuar në profesionet e tyre.

Rreth programeve dhe datës së shpalljes së konkursit Universiteti do t’ju informojë më kohë.