Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF), me datën 11.10.2023 publikon Buletinin numër 1, lidhur me zgjedhjen e personelit akademik të rregullt (Profesor Asistent) dhe ligjërues, sipas konkursit publik, nr.prot. 2038/23, Datë: 04.08.2023.

Raportet e komisionit vlerësuese për zgjedhjen e personelit akademik:

Buletini nr.1-2023