Në Asociacionin e Universiteteve Evropiane në Bruksel është mbajtur punëtori dy ditore më 09 dhe 10 mars 2023 me institucionet partnere të projektit STAND për autonomin dhe fuqizimin institucional.

Gjatë punëtorisë dy ditore u diskutua për kartën e rezultateve të autonomisë 2023, udhëheqja dhe organizimi për mësimdhënie dhe mësimi në universitetet evropiane dhe për Open Science në Ballkanin Perëndimor. Gjithashtu u diskutua për programet e zhvillimit të lidershipit dhe u prezantuan planet e veprimit të universiteteve.

Projekti STAND synon të përmirësojë proceset dhe mekanizmat e autonomisë universitare duke rritur kapacitetet menaxhuese, përgjegjshmërinë dhe transparencën e Universiteteve të Ballkanit Perëndimor.

Për më shumë informata linku në vijim:

https://www.stand-project.org/

This post is also available in: English