Senati i Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF), në mbledhjen e mbajtur me 02.09.2020, mori vendim për shpalljen e konkursit për personel të rregullt akademik në UShAF.

Konkursi është i hapur  nga data 28.09.2020 deri më 12.10.2020, ora 16:00.

Për më shumë informata, shkarko konkursin