Shkolla Austriake e Studimeve të Aplikuara (ASAS) me seli në Wels të Austrisë dhe Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj USHAF ftojnë të gjithë të interesuarit të aplikojne për kurset universitare me 32 kredi për Menaxher të çertifikuar të projektit dhe Menaxher të certifikuar të biznesit. Kurset janë 100 online dhe ligjeratat dhe provimet organizohen sipas orarit tuaj. Aplikimi mund të bëhet prej datës 24 Janar 2022 deri me 28 Shkurt 2022. Të gjithë kandidatët e sukseshëm mund të marrin diplomë nga Universiteti i Graz-it dhe Shkolla Austriake e Studimeve të Aplikuara (ASAS).

Për më shumë informata mund të na vizitoni në objektin e UShAF-it apo na shkruani në email adresen: [email protected]