Universiteti i Menaxhimit dhe Ekologjisë në Varshavë në bashkëpunim me Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF), në kuadër të programit Erasmus+ International Credit Mobility, të financuar nga Komisioni Evropian, hap thirrjen për mobilitet të studentëve për semestrin dimëror 2019.

Afati i fundit për aplikim është deri me datë 1 qershor 2019.

Për më shumë informacione rreth mënyrës së procedurës së aplikimit dhe listës së lëndeve, klikoni në këtë link.

http://eng.wseiz.pl/erasmus-for-incoming-students-and-staff-members.html