Studentët e Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF) Fakulteti i Turizmit dhe Ambientit, Drejtimi Beçelor I Menaxhimentit të Hotelerisë dhe Turizmit bashkë me Prof. As. Dr. Hysen Sogojeva kanë realizuar vizitë studimore në dy kompani turistike  “ Fibulla “, “As Travel”  gjithashtu dhe hotel “Sirius”në Prishtinë.

Studentët gjatë këtyre vizitave paten mundësinë të njihen më përsëafërmi më programet bashkëkohore që përdorën në këto veprimtari sot kudo në botë. Gjitashtu Studentët u shprehen shumë të kënaqur me prezantimin në këto tri kompani hoteliere dhe turistike.

Nga këto kompani morëm premtime që t’u krijohen mundësi të kryejnë punën praktike aty si dhe pastaj edhe të kenë mundësi që të punësohen.

Profesor Sogojeva u shprehu mirënjohje menagjmentit të kompanive turistike “Fibula” dhe “As Travel”, gjithashtu dhe menagjmentin e hotel “Sirius”  për mikëpritjen dhe bashkëpunimin qe po tregojnë për studentët tanë.