Njoftohen kandidatët e pranuar në nivelin bachelor dhe master në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, në afatin plotësues të konkursit për vitin akademik 2023/2024 se regjistrimin duhet t’a bëjnë me datën 27.09.2023 (E mërkurë) dhe 28.09.2023 ( E enjte) duke filluar nga ora 09:00 deri 16:00.

Kandidatët e pranuar me rastin e regjistrimit duhet të paraqesin:

a) Fletëregjistrimin e plotësuar, i cili merret me rastin e regjistrimit;

b) Dy fotografi (formati 4.5x 6 cm), të cilat duhet të jenë sipas normave dhe rregullave për dokumente personale.

Jashtë afatit të lartëshuar kandidatët e pranuar nuk mund të regjistrohen dhe i humbet e drejta e studimeve.

Kanditatët e pakënaqur me rezultatin, mund të parashtrojnë ankesë me datën 25.09.2023 (E hënë) nga ora 08.00 deri 16.00 online përmes Sistemit të Menaximit Universitar (SMU) dhe ankesa në mënyrë fizike dorëzohet në Zyrën e Administratës Qendrore.

Rrezultatet preliminare baçelor:

Rrezultatet preliminare master: