Njoftohen kandidatët e pranuar në nivelin bachelor dhe master në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, në afatin plotësues të konkursit për vitin akademik 2023/2024 se regjistrimin duhet t’a bëjnë me datën 27.09.2023 (E mërkurë) dhe 28.09.2023 ( E enjte) duke filluar nga ora 09:00 deri 16:00.

Kandidatët e pranuar me rastin e regjistrimit duhet të paraqesin:

a) Fletëregjistrimin e plotësuar, i cili merret me rastin e regjistrimit;

b) Dy fotografi (formati 4.5x 6 cm), të cilat duhet të jenë sipas normave dhe rregullave për dokumente personale.

Jashtë afatit të lartëshënuar kandidatët e pranuar nuk mund të regjistrohen dhe i humbet e drejta e studimeve.

 

Rrezultatet perfundimtare baçelor:

Rrezultatet preliminare master: