Njoftohen kandidatët e pranuar në nivelin bachelor dhe master në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, në afatin e dytë të konkursit për vitin akademik 2023/2024 se regjistrimin duhet t’a bëjnë me datën 13.09.2023 (E mërkurë) dhe 14.09.2023 ( E enjte) duke filluar nga ora 09:00 deri 16:00.

Kandidatët e pranuar me rastin e regjistrimit duhet të paraqesin:

a) Fletëregjistrimin e plotësuar, i cili merret me rastin e regjistrimit;

b) Dy fotografi (formati 4.5x 6 cm), të cilat duhet të jenë sipas normave dhe rregullave për dokumente personale.

Kandidatët të cilët nuk arrijnë të bëjnë regjistrimin sipas afatit të lartëshënuar, regjistrimin mund t’a bëjnë me datën 18.09.2023 ( E hënë) nga ora 09:00 deri 16:00. Jashtë këtij afati kandidatët e pranuar nuk mund të regjistrohen dhe i humbet e drejta e studimeve.

 

Rrezultatet përfundimtare baçelor:

Rrezultatet përfundimtare master: