PËR REGJISTRIM NIVELI BACHELOR DHE MASTER

Njoftohen kandidatët e pranuar në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, në afatin plotësues të konkursit për vitin akademik 2022/2023 se regjistrimin duhet t’a bëjnë me datën 24.09.2022 dhe 26.09.2022 duke filluar nga ora 09.00 deri 16.00.

Kandidatët e pranuar me rastin e regjistrimit duhet të paraqesin:

a) Fletëregjistrimin e plotësuar, i cili merret me rastin e regjistrimit

b) Dy fotografi (formati 4.5x 6 cm), të cilat duhet të jenë sipas normave dhe rregullave për dokumente personale.

Rrezultatet përfundimtare – Afati plotësues – Baçelor- 2022/2023

Rrezultatet përfundimtare – Afati plotësues – Master- 2022/2023