Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF), anulon pikën III të konkursit nr.Prot.: 2642/19 të datës 01.08.2019 për staf akademik, bashkpunëtorë me honorar për vitin akademik 2019/20.

Shkarko njoftimin