Për t’u informuar më shumë rreth programit të Inovatorëve të rinj (Youth Innovators Program), për studentët e Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, udhëheqësit e GIZ ITP Digital Transformation Centre (DTC), të mërkuren me datë 08.03.2023 nga ora 09:00 do të organizojnë sesion informues.

Vendi: Amfiteatri i madh në UShAF!