Prof. Dr. Agron Bajraktari, Rektor i Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, priti përfaqësuesit e KFOR LMT nga Kampi Bondsteel në Kosovë.

Në takim u fokusua në formën e bashkëpunimit për zhvillimin e partneriteteve afatgjata dhe strategjike ndërmjet UShAF-KFOR LMT. Ndër të tjera, palët ranë dakord që të hartojnë një plan aktivitetesh të përbashkëta në baza vjetore.

Aktiviteti i parë në kuadër të këtij bashkëpunimi është planifikuar për datën tentative të datës 6 prill 2023, kur do të zhvillohet trajnimi për ndihmën e parë në vendin e punës për stafin e universitetit. UShAF e vlerëson këtë trajnim si shumë të nevojshëm, veçanërisht në këtë periudhë kur universiteti planifikon të zhvillojë punë praktike në laboratorët që zotëron.

Në fund të takimit përfaqësuesit u shoqëruan në ambientet e universitetit për t’u njohur me mjedisin, organizimin e institucionit, laboratorët, hapësirat mësimore dhe zonat rekreative.