Njoftohen studentët e vitit të parë në nivelin Bachelor dhe Master, se janë krijuar e-mailet për të gjithë studentët e regjistruar në këtë vit të ri akademik.

Secilit student u janë derguar kredencialet e qasjes ne e-mail-et e tyre me te cilin kanë aplikuar.