Trajnimet e organizuara nga DataProgNet & IT Academy për “MERN Full Stack Development with Network Basic Skills” dhe “Digital Marketing with Soft Skills” i përgatisin të rinjtë me aftësitë dhe njohuritë e nevojshme për tregjet e punës që kërkohen sot në ekonominë digjital.

MERN është shkurtesa për (MongoDB, ExpressJS, ReactJS, NodeJS) dhe mundëson dizajnimin dhe zhvillimin e Web aplikacioneve komplekse dhe është një nga teknologjitë më moderne që aplikohen.

Trajnimi për Network Basic Skills mundëson pajisjen me aftësitë për funksionimin e rrjeteve kompjuterike, të bazave të sigurisë kibernetike, të serverëve dhe të shërbimeve që ofrohen në Internet nëpërmjet teknologjive të bazuara në Cloud.

Përfitoni nga kjo mundësi për të zhvilluar aftësitë dhe karrierën tuaj.

 • Kohëzgjatja e trajnimit: 5 muaj
 • Intensiteti: 3 herë në javë
 • Trajnim në gjuhën shqipe

Kush mund të aplikojë

 • Të gjithë pa dallim etnie mbi moshën 16 vjet
 • Të kenë njohuri bazike të gjuhës angleze dhe kompjuterit
 • Të jenë të pa-punësuar apo nën-punësuar

Trajnimi do të mbahet në lokalet e Kompanisë DataProgNet & IT Academy, Rr. “Qamil Ilazi” në Ferizaj.

*Ky trajnim mundësohet nga Programi YOU i cili është pjesë e projektit KODE që implementohet nga Ministria e Ekonomisë dhe mbështetet nga Banka Botërore.

Për më shumë informata dhe aplikm në trajnime kliko linkun këtu: https://dataprognet-ks.com/Trainings/62ë 22.06.23, në Amfiteatrin e madh në UShAF, u mbajt sesioni informues për hapjen e thirrjes për aplikim për trajnimet FALAS në: “MERN Full Stack Developer with Network Basic Skills” dhe “Digital Marketing with Soft Skills”, tash edhe në Ferizaj.

Trajnimet e organizuara nga DataProgNet & IT Academy për “MERN Full Stack Development with Network Basic Skills” dhe “Digital Marketing with Soft Skills” i përgatisin të rinjtë me aftësitë dhe njohuritë e nevojshme për tregjet e punës që kërkohen sot në ekonominë digjital.

MERN është shkurtesa për (MongoDB, ExpressJS, ReactJS, NodeJS) dhe mundëson dizajnimin dhe zhvillimin e Web aplikacioneve komplekse dhe është një nga teknologjitë më moderne që aplikohen.

Trajnimi për Network Basic Skills mundëson pajisjen me aftësitë për funksionimin e rrjeteve kompjuterike, të bazave të sigurisë kibernetike, të serverëve dhe të shërbimeve që ofrohen në Internet nëpërmjet teknologjive të bazuara në Cloud.

Përfitoni nga kjo mundësi për të zhvilluar aftësitë dhe karrierën tuaj

 • Kohëzgjatja e trajnimit: 5 muaj
 • Intensiteti: 3 herë në javë
 • Trajnim në gjuhën shqipe

Kush mund të aplikojë

 • Të gjithë pa dallim etnie mbi moshën 16 vjet
 • Të kenë njohuri bazike të gjuhës angleze dhe kompjuterit
 • Të jenë të pa-punësuar apo nën-punësuar

Trajnimi do të mbahet në lokalet e Kompanisë DataProgNet & IT Academy, Rr. “Qamil Ilazi” në Ferizaj.

*Ky trajnim mundësohet nga Programi YOU i cili është pjesë e projektit KODE që implementohet nga Ministria e Ekonomisë dhe mbështetet nga Banka Botërore.

Për më shumë informata dhe aplikm në trajnime kliko linkun këtu: https://dataprognet-ks.com/Trainings/62