Lajmërohen studentët në studimet Bachelor dhe Master, se duke filluar nga data 09.04.2024 deri më 12.04.2024 (në ora 16:00) bëhet paraqitja e provimeve për afatin e Prillit 2024.

Studentët i paraqesin provimet në formë elektronike dhe pas skadimit të këtij afati sistemi elektronik nuk ua pranon kërkesën për paraqitje të provimeve.

Në këtë afat studentët mund t’i paraqesin vetëm dy provime.

Luten studentët që të respektojnë afatin e lartëshënuar përndryshe pas mbylljes së sistemit elektronik është e pamundur paraqitja e provimeve.

Ferizaj, 09.04.2024 NGA ADMINISTRATA QENDRORE