Këshilli Drejtues i Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF), në mbledhjen e mbajtur me 12.03.2020 mori vendim për pezullim të zgjedhjeve të përgjithshme dhe studentore”

Për më shumë informata, shkarko vendimin.