Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj po përmbyll vitin kalendarik me suksese të shumta. Suksesi i studentëve, puna e stafit akademik dhe administrativ, mbështetja së madhe e bizneseve, janë disa nga arsyet madhore që kanë bërë që UShAF të marr epitetin e një Universiteti modern dhe të kërkuar nga tërinjtë tanë.

Me besimin se bashkëpunimi ynë do të jetë edhe më i fuqishëm gjatë vitit të ardhshëm, ju falënderoj të gjithëve që i keni kontribuar rritës dhe zhvillimit të Universitetit tonë.

Uroj që viti 2020 të sjellë në jetën Tuaj veç të mira dhe suksese!

Gëzuar!

Prof. Dr. Agron Bajraktari, Rektor