Në linkun e bashkangjitur gjeni vendimin për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2019/20.

Bursat 2019/20