Lajmërohen studentët në studimet Bachelor dhe Master, të cilët janë regjistruar në vitin akademik 2023/24 se duhet të bëjnë fotografimin për ID kartelë.

Fotografimi do të bëhet në terminalin vetshërbyes të UShAF nga data 11.07.2024 deri me datën 18.07.2024.

 

Ferizaj, 10.07.2024                                                                                                                                                                                                                                    NGA ADMINISTRATA QENDRORE

 

This post is also available in: English