Lajmërohen studentët në studimet Bachelor dhe Master, se bazuar në kërkesat e disa studentëve të cilët për shkaqe të ndryshme kanë mbetur pa i paraqitur provimet gjatë afatit të lejuar, rihapet afati për paraqitjen e provimeve të Qershorit 2023 me qëllim që t’iu ipet mundësia e paraqitjes së provimeve edhe këtyre studentëve.

Rihapja e afatit bëhet për 24 orë, përkatësisht nga ora 15:30 e dt. 07.06.2023 deri më 08.06.2023 në ora 15:30

Ferizaj, 07.06.2023                                                                                  NGA ADMINISTRATA QENDRORE