Lajmërohen studentët në studimet Bachelor dhe Master,të cilët për shkaqe të ndryshme nuk kanë mundur të paraqesin provimet e prillit gjatë afatit të përcaktuar nga Administrata Qendrore bazuar ne Vendimin e Senatit, me qëllim të dhënies së mundësisë së studentëve për të hyrë në provimet e prillit, hapet afati deri me datën 13.04.2023 përkatësisht deri në orën 12:00 për paraqitjen e provimeve për ata që kanë mbetur pa e paraqitur.

Ferizaj, 12.04.2023                                                                                                                                             NGA ADMINISTRATA QENDRORE