Lajmërohen studentët e vitit të parë në studimet Bachelor dhe Master, se me datë 13.01.2022 (e Enjte), bëhet shpërndarja e ID kartelave në Amfiteatrin “Hyzri Beqiri – Varoshi”, sipas Fakulteteve në vijim:
Fakulteti i Menaxhimit
– Programi: Menaxhment Industrial, nga ora 9.00-10.00.
Fakulteti i Arkitekturës, Dizajnit dhe Teknologjisë së Drurit
– Programet: Arkitekturë e Interierit dhe Dizajni i Mobileve, si dhe Dizajni dhe Konstruksionet e Produkteve nga Druri, nga ora 10.00 -11.00.
Fakulteti i Turizmit dhe Ambientit
– Programi: Menaxhment i Hotelerisë dhe Turizmit, nga ora 11.00-12.00
Fakulteti i Arteve të Aplikuara
– Programi: Dizajn Grafik dhe Multimedia 13.00 – 14.00
Fakulteti i Inxhinierisë dhe Informatika
– Programiet: Inxhinieri Industriale me Informatikë dhe Informatikë e Aplikuar, nga ora 14.00-15.00.
Ndërsa, shpërndarja e ID kartelave për nivelin Master do të bëhet nga ora 15.00-16.00 për programet:
– Menaxhimi dhe Inovacioni në Turizëm;
– Inxhinieria dhe Informatika;
– Arkitekturë e Interierit me Prodhime nga Druri.