Senati i Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF), në mbledhjen e mbajtur me 10.09.2021, mori vendim për shpalljen e konkursit për personel të rregullt akademik në UShAF.

Konkursi është i hapur nga data 13.09.2021 deri më 27.09.2021, ora 1600. .

Për më shumë informata, shkarko konkursin