Këshilli Drejtues i Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF) në mbledhjen e mbajtur me datën 02.03.2020 ka marr vendim për shpalljen e konkursit për Rektor të UShAF.

Për t’u informuar më shumë rreth konkursit, kushteve, përzgjedhjes, dokumenteve, etj., shkarko konkursin.