KËSHILLI DREJTUES

i Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj

Këshilli Drejtues i Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj

Agron Dida

Anëtar i Këshillit Drejtues
[email protected]
 

Hazir Gashi

Anëtar i Këshillit Drejtues
[email protected]
Hamit Qeriqi
Anëtar i Këshillit Drejtues
[email protected]

Faton Spahiu

Anëtar i Këshillit Drejtues

[email protected]

Agim Thaqi

Anëtar i Këshillit Drejtues

[email protected]

Lejla Ibrahimi

Anëtare e Këshillit Drejtues

[email protected]
Leonora Haliti Rudhani
Anëtare e Këshillit Drejtues
[email protected]

This post is also available in: English