Njoftohen studentët e Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF) se Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit është duke mbështetur studimin “Gjendja e Shëndetit Mendor te të rinjët në Kosovë”, në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS), të mbështetur nga Fondet e Bashkimit Evropian.

Studimi ka për qëllim identifikimin e aspekteve të mirëqenies së të rinjve të grup moshave 15-29 vjeç, ku hyjnë kryesisht edhe studentët e studimeve Bachelor dhe Master.

Me këtë rast ftojmë studentët që të plotësojnë pyetësorin e hulumtimit.

Kliko këtu për ta plotësuar pyetësorin-linku 1

ose në linkun  e mëposht

Kliko këtu për ta plotësuar pyetësorin-linku 2

 

 

Ferizaj, 27.04.2023                                       NGA REKTORATI I UShAF