Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MAShTI) ka zgjatur afatin e aplikimit të Thirrjes për mbështetje financiare të studenteve vajza/gra në fushat e Shkencës, Teknologjisë, Inxhinierisë dhe Matematikës (STEM) të arsimit të lartë në Kosovë, të datës 16 gusht 2021.

Afati i aplikimit do të vazhdojë deri më 20 tetor 2021 në orën 16:00.

Të drejtë aplikimi kanë edhe vajzat/gratë për dy programe bachelor në UShAF: Inxhinieria Indurstriale me Informatikë dhe Informatika e Aplikuar.

Linku i thirrjes si dhe detajet tjera në lidhje me aplikimin:

ov.net/uploads/2021/08/thirrja-me-nr-01b-1561-per-mbeshtetjen-financiare.pdf?fbclid=IwAR3aSMdjeal0r3sMUlE45Wame6_OqlgW5tmxfFfNYNGWOyUEyjMqpmUmVPU