Është hapur thirrja për aplikim për Programin e Inovatorëve të rinj (Youth Innovators Program) për studentet e Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj dhe shtatë Universiteteve dhe Kolegjeve tjera partnere, pjese e Crosscience Initiative

Programi mbështetet nga GIZ ITP Digital Transformation Centre (DTC) dhe synon t’i mbështes idetë kreativë të studenteve për të transformuar kërkimin, tezën ose prototipet në produkte dhe biznese të zbatueshëm

Afati i fundit për aplikim është 12 mars, në fund të ditës.

Për t’u informuar më shumë rreth këtij programi, Universiteti planifikon që së shpejti të organizojë sesione  informuese fizike dhe on-line nga udhëheqësit e programit. Për ditën dhe orën e mbajtjes të këtyre sesione do të njoftoheni me kohë.

Më poshtë gjeni linkun për aplikim dhe udhëzuesin:

Linku për aplikim

Linku i Udhëzuesit 

 

UShAF ju uron suksese!

This post is also available in: English